Sunday 24 May

Gwahoddiad or ‘Mi Glywaf Dyner Lais’ (I hear a tender voice) is a staple in every Welsh Choir’s repertoire. As a thank you to our incredible NHS workers, here’s a special rendition of this Welsh hymn of American origin, by WNO Chorus.

Thy tender voice I hear,
O Saviour, speak to me,
As Thou art coming near m soul,
To win it unto Thee.
Thou art coming, Lord,
Coming now to me,
O Come and e’er with me abide,
Thou Christ of Calvary.

Mae Gwahoddiad neu ‘Mi Glywaf Dyner Lais’, yn rhan annatod o repertoire unrhyw Gôr o Gymru. Fel diolch i’n gweithwyr GIG anhygoel, dyma berfformiad arbennig o’r emyn Cymreig o darddiad Americanaidd, gan Gorws WNO